Платникам податку на прибуток підприємств

Опубликовано: 28.10.2016

видео Платникам податку на прибуток підприємств

Справляння ПДВ та податку на прибуток у 2016, заповнення декларації з податку на прибуток за 2015

ознакам, визначеним підпунктом 14. 1. 11 пт 14. 1 статті 14 цього Кодексу, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий итог до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом, см. cherkasy-city.com.

139. 3. 4. Фінансовий итог до оподаткування зменшується:

1) на суму списання активу, який відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14. 1. 11 пт 14. 1 статті 14 цього Кодексу, у розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий итог до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом;

2) на суму списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14. 1. 11 пт 14. 1 статті 14 цього Кодексу;

3) на суму зменшення витрат від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий итог до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом;

4) на суму доходів (зменшення витрат) від погашення заборгованості, списаної за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий итог до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.

139. 3. 5. Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та використанням банками та небанківськими фінансовими установами резервів (забезпечень), у тому числі за наданими зобов’язаннями з кредитування, гарантіями, поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крім резервів, зазначених у попередніх підпунктах цього пт, здійснюється у порядку, встановленому пт 139. 1 цієї статті.


Відеоогляд змін до податкових декларацій з ПДВ та податку на прибуток

rss